Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"funny ad" — Słownik kolokacji angielskich

funny ad kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zabawne ogłoszenie
  1. funny przymiotnik + ad rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The commercial won MoveOn.org's contest for funniest ad and aired on Comedy Central.

    Podobne kolokacje: