"fully explain" — Słownik kolokacji angielskich

fully explain kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w pełni wyjaśnij
  1. explain czasownik + fully przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    Even he could not fully explain what was going on.

powered by  eTutor logo