KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"explain patiently" — Słownik kolokacji angielskich

explain patiently kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyjaśnij cierpliwie
  1. explain czasownik + patiently przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    The doctor patiently explained what he'd seen in the office.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo