ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"explained away" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "explained away" po angielsku

phrasal verb
  1. usprawiedliwić coś (np. swój błąd)
    You have to explain your lateness away. (Musisz usprawiedliwić swoje spóźnienie.)

"explained away" — Słownik kolokacji angielskich

explained away kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): usprawiedliwiony
  1. explain czasownik + away przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    And if anyone did see him, it would be simple enough to explain away, after all.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo