"from Easter" — Słownik kolokacji angielskich

from Easter kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): od Wielkanocy
  1. from przyimek + Easter rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The museum is open every day from Easter to October.

    Podobne kolokacje: