"fresh design" — Słownik kolokacji angielskich

fresh design kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): świeży projekt
  1. fresh przymiotnik + design rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It seemed that the shopfitters could at any moment be called in to cart away what they had put up and do a fresh design.

    Podobne kolokacje: