"frequently run" — Słownik kolokacji angielskich

frequently run kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): często pobiec
  1. run czasownik + frequently przysłówek
    Silna kolokacja

    The old system ran under the lake and frequently required repairs.