"frequently broken" — Słownik kolokacji angielskich

frequently broken kolokacja
Popularniejsza odmiana: frequently break
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): często rozbity
  1. break czasownik + frequently przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    In that case, they are frequently broken to avoid recovery.