"frequently break" — Słownik kolokacji angielskich

frequently break kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): często rozbijaj
  1. break czasownik + frequently przysłówek
    Zwykła kolokacja

    In that case, they are frequently broken to avoid recovery.