"freeze in time" — Słownik kolokacji angielskich

freeze in time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mróz na czas
  1. freeze czasownik + time rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    They seemed to be able to move through the red death without being frozen in time.

    Podobne kolokacje: