"formless shadow" — Słownik kolokacji angielskich

formless shadow kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bezkształtny cień
  1. formless przymiotnik + shadow rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The black, formless shadow dropped out of the tree with no warning.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo