"formerly run" — Słownik kolokacji angielskich

formerly run kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): niegdyś pobiec
  1. run czasownik + formerly przysłówek
    Silna kolokacja

    This broke up the former national and city bus companies, formerly run by the local authorities since the 1930s, into private companies.