"formed together" — Słownik kolokacji angielskich

formed together kolokacja
Popularniejsza odmiana: together form
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): założony razem
  1. form czasownik + together przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    They form together, as a whole, a complete course in Internet security.

powered by  eTutor logo