"together form" — Słownik kolokacji angielskich

together form kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): razem forma
  1. form czasownik + together przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    They form together, as a whole, a complete course in Internet security.

powered by  eTutor logo