"formalistic approach" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): artystowskie podejście
  1. formalistic przymiotnik + approach rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Though never abandoning the phenomenological motto, Seung came to have serious doubts about the formalistic approach to textual interpretation.

    Podobne kolokacje: