"formal dialogue" — Słownik kolokacji angielskich

formal dialogue kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): formalna dialog
  1. formal przymiotnik + dialogue rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Clearly, it is not enough to rely on formal and official dialogue among leaders.