"form to send" — Słownik kolokacji angielskich

form to send kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): forma wysłać
  1. send czasownik + form rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Please use this form to send us comments or suggestions regarding National Security issues.

    Podobne kolokacje:

podobne do "form to send" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "form to send" po angielsku

inne

powered by  eTutor logo