"for premiums" — Słownik kolokacji angielskich

for premiums kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): za premie
  1. for przyimek + premium rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    His aim is to charge slightly less than the national average for premiums.

    Podobne kolokacje: