"of premiums" — Słownik kolokacji angielskich

of premiums kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z premii
  1. of przyimek + premium rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The government would pay at least half of their premiums.

    Podobne kolokacje: