"for placements" — Słownik kolokacji angielskich

for placements kolokacja
Popularniejsza odmiana: for placement
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dla ustawienie
  1. for przyimek + placement rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The number used for last year's private placement was $325m.

    Podobne kolokacje: