"of placement" — Słownik kolokacji angielskich

of placement kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z ustawienia
  1. of przyimek + placement rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I also think the choice of placement is significant as well.

    Podobne kolokacje: