"for one's accounts" — Słownik kolokacji angielskich

for one's accounts kolokacja
Popularniejsza odmiana: for an account
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dla czyjś konta
  1. for przyimek + account rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    "Am I going to buy these things for my own account?"

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo