"for consequences" — Słownik kolokacji angielskich

for consequences kolokacja
Popularniejsza odmiana: for the consequences
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dla konsekwencji
  1. for przyimek + consequence rzeczownik
    Luźna kolokacja

    But others were looking ahead for the possible consequences and problems.

    Podobne kolokacje: