"follow the design" — Słownik kolokacji angielskich

follow the design kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pojedź projektem
  1. follow czasownik + design rzeczownik
    Luźna kolokacja

    In any case, the majority of templa followed the same basic design.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo