"focus since" — Słownik kolokacji angielskich

focus since kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skup od tej pory
  1. focus czasownik + since przyimek
    Bardzo luźna kolokacja

    Some of those fighters are based in Iraq and have continued to focus on the organization even since the fall of the Hussein government.

    Podobne kolokacje: