PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"focus simplicity" — Słownik kolokacji angielskich

focus simplicity kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): łatwość nacisku
  1. focus czasownik + simplicity rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    This means, or should mean, focused simplicity, with the ability to make the most of choices to go elsewhere not precluded but elegantly signposted.