PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"focus overwhelmingly" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: overwhelmingly focused
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skup zdecydowanie
  1. focus czasownik + overwhelmingly przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    The press coverage, overwhelmingly focused on her body, was devastating.