PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"overwhelmingly focused" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zdecydowanie skupić
  1. focus czasownik + overwhelmingly przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    The press coverage, overwhelmingly focused on her body, was devastating.