PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"focus outside" — Słownik kolokacji angielskich

focus outside kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skup na zewnątrz
  1. focus czasownik + outside przyimek
    Bardzo luźna kolokacja

    On Sunday, the police focused much of their search inside and outside the Farkhondehpours' home.

    Podobne kolokacje: