PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"focus one's interest" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nacisk czyjś interes
  1. focus czasownik + interest rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The children of a very wealthy entrepreneur oftentimes find it hard to focus their interest on the capital rather than on the income.