ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"focus one's career" — Słownik kolokacji angielskich

focus one's career kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nacisk czyjś kariera
  1. focus czasownik + career rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He focused his later career mostly as an actor in French cinema.

podobne do "focus one's career" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "focus one's career" po angielsku

przymiotnik

powered by  eTutor logo