"focus on providing" — Słownik kolokacji angielskich

focus on providing kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nacisk na dostarczanie
  1. provide czasownik + focus czasownik
    Zwykła kolokacja

    You have to focus on providing the best public school education for the 1 million 100 kids that go there.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo