"focus obsessively" — Słownik kolokacji angielskich

focus obsessively kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skup obsesyjnie
  1. focus czasownik + obsessively przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    Instead of getting better, you focus obsessively on getting bigger.