"focus manually" — Słownik kolokacji angielskich

focus manually kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skup ręcznie
  1. focus czasownik + manually przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    But the advantages of through-the-lens viewing far outweigh the difficulties involved in manually focusing an SLR.