"focus light" — Słownik kolokacji angielskich

focus light kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nacisk światło
  1. focus czasownik + light rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    But the term "power" is also used to express the ability of a lens or other optical device to focus light.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo