ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"focus hard" — Słownik kolokacji angielskich

focus hard kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skup mocno
  1. focus czasownik + hard przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    Now I'm home and vacation is over and I am focusing hard on food.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo