"focus behind" — Słownik kolokacji angielskich

focus behind kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skup z tyłu
  1. focus czasownik + behind przyimek
    Bardzo luźna kolokacja

    If you focus your resources behind these, they grow even quicker.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo