PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"focus behind" — Słownik kolokacji angielskich

focus behind kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skup z tyłu
  1. focus czasownik + behind przyimek
    Bardzo luźna kolokacja

    If you focus your resources behind these, they grow even quicker.

    Podobne kolokacje: