"focus across" — Słownik kolokacji angielskich

focus across kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skup wszerz
  1. focus czasownik + across przyimek
    Luźna kolokacja

    He opened his eyes and tried to focus on Wes across the desk.

    Podobne kolokacje: