"fly in time" — Słownik kolokacji angielskich

fly in time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poleć na czas
  1. fly czasownik + time rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I flew early on Christmas morning, in time to wake up my father.

    Podobne kolokacje: