"flown together" — Słownik kolokacji angielskich

flown together kolokacja
Popularniejsza odmiana: fly together
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): polecieć razem
  1. fly czasownik + together przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    They will be flown to Chicago together in two weeks.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo