"fly together" — Słownik kolokacji angielskich

fly together kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poleć razem
  1. fly czasownik + together przysłówek
    Silna kolokacja

    Two years ago, when we'd first started flying together, it might have worked.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo