"flat beach" — Słownik kolokacji angielskich

flat beach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mieszkanie plaża
  1. flat przymiotnik + beach rzeczownik
    Luźna kolokacja

    On a flat beach, surface areas will develop with a slightly lower relief than their surroundings.

    Podobne kolokacje: