"firmly focused" — Słownik kolokacji angielskich

firmly focused kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stanowczo skupić
  1. focus czasownik + firmly przysłówek
    Luźna kolokacja

    The decision came with an eye firmly focused on the bottom line.

powered by  eTutor logo