ANGIELSKI NA WAKACJE -40%Roczny kurs online taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"firmly" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

firmly przysłówek

czasownik + firmly
Kolokacji: 147
say firmly • firmly established • firmly believe • firmly planted • hold firmly • firmly rooted • firmly fixed • remain firmly • stand firmly • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 30
1. say firmly = powiedz stanowczo say firmly
4. hold firmly = trzymaj stanowczo hold firmly
5. firmly planted = stanowczo zasadzić firmly planted
7. firmly fixed = stanowczo ustalić firmly fixed
8. remain firmly = pozostań stanowczo remain firmly
9. firmly set = stanowczo umieść firmly set
10. stand firmly = stań stanowczo stand firmly
11. firmly opposed = stanowczo sprzeciwić się firmly opposed
12. firmly committed = stanowczo oddany firmly committed
14. firmly close = stanowczo blisko firmly close
15. firmly attached = stanowczo przywiązać firmly attached
16. reply firmly = odpowiedz stanowczo reply firmly
17. press firmly = mocno dociśnij press firmly
19. firmly shut = stanowczo zamknięty firmly shut
20. speak firmly = mów stanowczo speak firmly
21. firmly anchored = stanowczo zakotwiczyć firmly anchored
22. state firmly = stan stanowczo state firmly
23. firmly placed = stanowczo umieścić firmly placed
24. repeat firmly = powtórz stanowczo repeat firmly
25. stick firmly = patyk stanowczo stick firmly
26. firmly grounded = stanowczo uniemożliwić lot firmly grounded
28. answer firmly = odpowiedz stanowczo answer firmly
29. firmly deny = stanowczo zaprzecz firmly deny
30. firmly based = stanowczo oprzeć firmly based
firmly + przymiotnik
Kolokacji: 3
firmly convinced • firmly entrenched • firmly intact

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.