PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"firmly opposed" — Słownik kolokacji angielskich

firmly opposed kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stanowczo sprzeciwić się
  1. oppose czasownik + firmly przysłówek
    Silna kolokacja

    At least three other committee members also said they were firmly opposed.