BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"finish one's training" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kończyć czyjś szkolenie
  1. finish czasownik + training rzeczownik
    Silna kolokacja

    Did you stay at hospital after you'd finished your training?

powered by  eTutor logo