"find several money" — Słownik kolokacji angielskich

find several money kolokacja
Popularniejsza odmiana: find the money
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): znajdować kilka pieniądze
  1. find czasownik + money rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    You're never going to find money in the film business.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo