ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"find the money" — Słownik kolokacji angielskich

find the money kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): znajdź pieniądze
  1. find czasownik + money rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The program would have died today had more money not been found.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo