"find news" — Słownik kolokacji angielskich

find news kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): znajdować wiadomości
  1. find czasownik + news rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    My wife, who is very new to the Internet, never did get the hang of finding local news.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo