"find in one's time" — Słownik kolokacji angielskich

find in one's time kolokacja
Popularniejsza odmiana: find in time
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): znajdować czyjś czas
  1. find czasownik + time rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    If they could find him in time, all well and good.

    Podobne kolokacje: